Inger Broberg

www.ingerbroberg.se

inger2
Inger Broberg
Leg. psykolog

samtal@ingerbroberg.se
0709-851679

Arbetsområde: Psykologisk behandling, stödjande och rådgivande samtal samt chefsstöd utifrån KBT och ACT.  Vänder sig till personer över 18 år.
Erbjuder samtal på mottagningen eller via telefon.

Malene Kroon

www.psykologkroon.se/

malene
Malene Kroon
Leg. psykolog

kontakt@psykologkroon.se
0762-46 43 27

Arbetsområde: Psykoterapi för ökad självförståelse eller hjälp att hantera problem med känslor, tankar eller beteenden. Erbjuder psykoterapi för vuxna, främst utifrån metoden ISTDP som är en känslofokuserad terapiform med psykodynamisk grund. Har även utbildning i KBT.

Sofia Djerf

www.sofiadjerf.se/

Sofia Djerf
Sofia Djerf
Leg. psykolog

psykolog@sofiadjerf.se
073-7202378

Arbetsområde: Psykologisk behandling utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) för att hantera ångest, nedstämdhet, stress och andra svårigheter. Utgår i mitt arbete från metoderna Unified Protocol (UP),Acceptance and Commitment Therapy (ACT) , Emotionell bearbetning vid PTSD (PE) samt mindfulness.

Qreato Psykologtjänst

 www.qreato.se

Per Wilkenson
Per Wilkenson
Leg. psykolog, KBT-terapeut.

per@qreato.se
073-5456054

Tidsbokning: http://qreato.se/boka/

Arbetsområde: Kvalificerat psykologiskt stöd för privatpersoner och företag. Individ-, grupp- och organisationsnivå. Arbetar med klienter framförallt utifrån kognititv beteendeterapi (KBT) och Unified protocol.

Isabelle Hermansson Psykologmottagning

www.isabelle-hermansson-psykolog.se


Isabelle Hermansson
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut med KBT-inriktning

0737-342025

Arbetsområde: Psykologisk behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) och andra samtalsmetoder. Chefsstöd/chefshandledning, parsamtal och rådgivande samtal. Erbjuder, utöver på plats på mottagningen, även samtal via telefon.

Psykolog Respons Göteborg

www.psykologrespons.se

Johannes
Johannes Spångberg
Leg. psykolog, läser till specialist i psykoterapi.

info@psykologrespons.se
0793-41 56 36

Arbetsområde: Erbjuder främst behandling för vuxna med metoden ISTDP - en modern psykoterapiform med fokus på känslor som lämpar sig väl för ett flertal problemområden. HBTQ-kompetens. Möjlighet till videosamtal över internet.

Psykologiteamet

https://psykologiteamet.se

Tidsbokning: psykologiteamet.se/kontakt

Sebastian Senning
Sebastian Senning
Leg. psykolog, KBT-terapeut. Under specialisering inom psykologisk behandling.

sebastian@psykologiteamet.se
073-440 52 87

Arbetsområde: Parterapi, familjeterapi. Psykologisk och neuropsykiatrisk utredning och behandling för vuxna, barn och familjer. KBT, ACT och existentiell terapi. Idrottspsykologi. Chefsstöd.

Psykolog Lisbeth Lindahl

www.lisbethlindahl.se

Lisbeth Lindahl
Lisbeth Lindahl
Leg. psykolog, Fil dr psykologi

0709-62 18 70

Arbetsområde: Psykologisk behandling för vuxna. Psykoterapi, stöd- och krissamtal utifrån ett integrativt arbetssätt där metoden väljs utifrån typ av problematik, klientens behov och önskemål. Arbetar med psykodynamisk terapi, KBT och EMDR (metod för traumabearbetning).
Har djupare kunskaper i utvecklingspsykologi, åldrandets psykologi, stresshantering och ångestproblematik. Erbjuder chefshandledning och även samtal via Skype eller telefon.

Psykologiteamet

https://psykologiteamet.se

Tidsbokning: psykologiteamet.se/kontakt

Agnes Granberg
Agnes Granberg
Leg. psykolog, KBT-terapeut, kand. i statsvetenskap, yoga- och pilates lärare. Under specialisering inom hälsopsykologi.

agnes@psykologiteamet.se
073-619 83 66

Arbetsområde: Företagshälsovård/skräddarsydda insatser för arbetsplatser. KBT, ACT, mindfulness, stresshantering, yoga och fysisk aktivitet för psykologisk behandling. Föräldrastöd/psykologiskt stöd vid IVF, graviditet, inför förlossning samt vid adoption.

Torborg Arvidsson

www.psykologiguiden.se/psykolog/Torborg

Torborg Arvidsson
Torborg Arvidsson

Leg. psykolog, leg. audionom

torborg@torborgarvidsson.se
0704-244809

Arbetsområde:
Psykologisk behandling för personer över 18 år (KBT, korttids-PDT) - kriser, depressioner, ångesttillstånd. 
Parterapi (IBCT).
Konsultationer, stödjande och rådgivande samtal. 
Arbets- och organisationspsykologi: chefsstöd, handledning, konflikthantering, grupputveckling. 
Särskild kompetens inom audiologi (hörselnedsättning, tinnitus, ljudöverkänslighet).
Behandling och konsultationer kan även ske över telefon.

Är du psykolog och intresserad av att hyra ett rum på vår mottagning eller önskar ett samarbete med mottagningen?

Då är du välkommen att skicka ett mejl till agnes@psykologiteamet.se så ger vi gärna mer information.